חשיפה למניות
% חשיפה % שינוי יומי % שינוי שנתי
חשיפה למניות
ללא חשיפה 0.05 1.89 0
עד 10% 0.08 2.64 1
עד 30% 0.08 3.48 2
עד 50% 0.02 3.78 3
עד 120% -0.08 8.6 4
עד 200% -0.01 3.78 5
מעל 200% -0.42 26.11 6
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.17 104.17 0.17 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 0.09 5116629
FOREST אגם ! 154.7 154.7 0.04 5106562
MTF ! אינדקס HY -BBB 111.98 111.98 0.14 5123351
MTF אגח מאוזנת 108.89 108.89 0.09 5118989
MTF אגח ממשלתי 124.35 124.35 0.01 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 102.86 102.86 -0.02 5122841
MTF אגח קונצרני ארהב 89.57 89.57 -0.22 5121215
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 102.36 102.36 0.14 5121207
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 104.17 104.17 0.13 5123278
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 105.33 105.33 0.17 5123260
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.07 101.07 0.04 5124870
MTF אינדקס צמוד A 105.13 105.13 0.18 5123344
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.44 102.44 0.46 5124771
MTF אינדקס שקלי A 108.07 108.07 0.33 5123369
MTF מדדיות ממשלתיות 113.99 113.99 0.04 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.26 98.26 -0.04 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 122.45 122.45 0 5116819
MTF משולבת צמודים 105.46 105.46 0.01 5117106
MTF משולבת שקלית 120.28 120.28 0.07 5117080
MTF צמוד בינוני 99.38 99.38 0.03 5121405
MTF קונצרני 2-5 שנים 117.42 117.42 0.18 5117890
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.89 133.89 0 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.39 102.39 0 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.18 103.18 0.07 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 105.97 105.97 0.1 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.86 102.86 -0.02 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.13 123.13 -0.02 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 154.4 154.4 -0.04 5116801
MTF תיק אגח ללא מניות 103.68 103.68 0.05 5121413
MTF תל בונד - מאגר סד- 2 108.15 108.15 0.2 5122759
MTF תל בונד - צמודות 0-3 100.1 100.1 0.05 5125984
MTF תל בונד - צמודות 5-15 100.62 100.62 0.25 5125349
MTF תל בונד - צמודות סד-1 120.59 120.59 0.14 5116900
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.6 107.6 0.02 5116330
MTF תל בונד - שקלי 0-3 100.52 100.52 0.19 5125372
MTF תל בונד - שקלי 3-5 100.24 100.24 0.29 5125331
MTF' תל בונד - שקלי 5-15 99.86 99.86 0.27 5125364
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.74 112.74 0.24 5122635
MTF תל בונד - תשואות שקל 113.53 113.53 0.4 5122320
MTF תל בונד 20 סד - 2 107.2 107.2 0.15 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 138.32 138.32 0.16 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 107.4 107.4 0.16 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 137.74 137.74 0.16 5112420
MTF תל בונד מאגר סד-1 108.04 108.04 0.19 5119151
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.1 107.1 0.07 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 104.64 104.64 0.11 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 121.59 121.59 0.12 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.9 104.9 0.15 5123518
MTF תל בונד שקלי 141.59 141.59 0.26 5115415
MTF תל בונד שקלי - 50 100.73 100.73 0.21 5125125
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.65 120.65 0.25 5117924
MTF' תל בונד-צמודות 3-5 101.08 101.08 0.13 5125356
PTF BBB עד A מאוזן 112.24 112.24 0.32 5122452
PTF אגח ממשלתי 139.24 139.24 0.01 5112271
PTF אינדקס A מאוזן 109.18 109.18 0.26 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 106.35 106.35 0.15 5122478
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.11 113.11 0 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.17 128.17 -0.03 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.33 103.33 -0.01 5120084
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 158.51 158.51 -0.04 5111489
PTF מקם 113.2 113.2 0 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.81 144.81 0 5111422
PTF תיק אגח ישראל 106.33 106.33 0.09 5119904
PTF תל בונד 20 151.95 151.95 0.16 5111463
PTF תל בונד 60 143.82 143.82 0.16 5112206
PTF תל בונד צמודות 116.35 116.35 0.15 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 117.83 117.83 0.11 5117494
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.31 104.31 0.02 5120563
PTF תל בונד שקלי 150.23 150.23 0.25 5113071
PTF תל בונד תשואות 121.06 121.06 0.24 5117957
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 110.14 110.14 0.15 5120381
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 142.05 142.05 0.04 5106125
אזימוט אגח ללא מניות 131.95 131.95 0.11 5116082
אי בי אי ! ריבית משתנה 129.01 129.01 0.05 5113048
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 112.62 112.62 0.41 5122395
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.08 102.08 0.54 5125133
איביאי ! אגח דולר בינלאומי 90.69 90.69 -0.4 5104393
איביאי ! אגח חברות 115.37 115.37 0.14 5119425
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 96.01 96.01 -0.3 5119839
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 115.99 115.99 -0.1 5100615
איביאי ! אגח ללא מניות 170.4 170.4 0.1 5110580
איביאי ! מדדית ללא מניות 138.52 138.52 0.03 5111638
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.13 25.13 -0.42 5101902
איביאי אגח גלובלי 45.55 45.55 -0.35 5107362
איביאי אגח חברות מדורג 119.07 119.07 0.17 5117577
איביאי אגח עולמי נקוב $ 101.23 101.23 -0.37 5117429
איביאי כספית פטורה 134.47 134.47 0 5103510
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.36 106.36 0.03 5120647
איביאי מקמ 120.51 120.51 0 5107305
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1267.61 1267.61 0.03 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 116.24 116.24 -0.02 5117627
איביאי סל מקמ 109.49 109.49 0 5112982
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.21 112.21 -0.04 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 135.89 135.89 0 5115118
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.92 132.92 0 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.73 110.73 0.01 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 151.83 151.83 -0.04 5116967
איביאי סל תל בונד 20 136.66 136.66 0.15 5113014
איביאי סל תל בונד 40 133.01 133.01 0.17 5114327
איביאי סל תל בונד 60 129.98 129.98 0.15 5115100
איביאי סל תל בונד מאגר 107.73 107.73 0.2 5119177
איביאי סל תל בונד צמודות 123.89 123.89 0.15 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.31 103.31 0.07 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 125.68 125.68 0.12 5117049
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.4 101.4 0.02 5120241
איביאי סל תל בונד שקלי 150.81 150.81 0.25 5114319
איביאי סל תל בונד תשואות 469.53 469.53 0.24 5126818
איביאי שקל קצר 116.32 116.32 0.03 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 380.09 380.09 0.04 5126586
איביאי תיק אגח כללי 116.76 116.76 0.09 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.24 139.24 0.2 5109673
איילון ! תיק קונצרני 114.12 114.12 0.21 5106299
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.37 134.37 0.19 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.59 104.59 0.15 5105564
איילון אקסטרים דולר פי 3 76.27 76.59 1.06 5117809
איילון בונד ריבית משתנה 109.26 109.26 0.04 5117775
איילון כספית 102.04 102.04 0 5117700
איילון מדדית ללא מניות 141.19 141.19 0.04 5111448
איילון מדינה פרימיום 124.9 124.9 0.05 5114624
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.08 5115464
איילון שקל ואגח מדורגות 119.29 119.29 0.09 5112933
איילון שקלית 2 + שנים 148.37 148.37 0.04 5113642
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.22 119.22 0.13 5117668
אילים ! אגח חול נקוב $ 130.14 130.15 -0.33 5110648
אילים ! תיק אגח ללא מניות 130.05 130.05 0.1 5109384
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.64 126.64 0.04 5114178
אילים חסכון דולרי 102.36 102.36 -0.33 5100656
אילים חסכון שקלי עד שנתיים 109.94 109.94 0.03 5106802
אילים מדדית מנוהלת 935.4 935.4 0 5126834
אילים מדינה מנוהלת 121.21 121.21 0.03 5109335
אילים שקלית ללא מניות 99.21 99.21 0.16 5127048
אלומות ! אגח חברות 149.87 149.87 0.26 5104880
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 113.41 113.41 -0.32 5116025
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.64 169.64 0.19 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.25 172.25 0.25 5104732
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 162.75 162.75 0 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 240.49 240.49 0.11 5100409
אלומות מודל כמותי אגח כללי 99.47 99.47 0.07 5125547
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 99.66 99.66 0.02 5125554
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 427.38 427.38 0.02 5108279
אלומות תיק השקעות ללא מניות 158.64 158.64 0.16 5110044
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 107.76 107.76 0.11 5118591
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 579.03 579.03 -0.03 5126727
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.58 121.58 0.06 5117445
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 114.4 114.4 -0.37 5116017
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.98 157.98 0.01 5108667
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 118.53 118.53 -0.03 5116983
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.6 126.6 0.07 5116975
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.15 106.15 0.03 5118005
אלטשולר שחם ! אגח גלובלי ללא מניות 132.03 132.03 -0.43 5105911
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.62 191.62 0.01 5105697
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 114.87 114.87 0.1 5107784
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.72 102.72 0.14 5119235
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.91 101.91 0 5122122
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.92 123.92 0 5105820
אלטשולר שחם צמוד בינוני 133.75 133.75 0 5111000
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.96 120.96 0.02 5111026
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.11 173.11 0.02 5110564
אלטשולר שחם תל בונד 176.23 176.23 0.09 5110085
אלטשולר שקלית בינונית 113.5 113.5 -0.01 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.62 317.62 0.05 5100813
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 98.94 98.94 0.13 5125828
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.53 105.53 0.26 5123922
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.17 108.17 0.17 5119359
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.09 113.09 0.21 5118773
אניגמה אגח ללא מניות 137.49 137.49 0.13 5116637
אנליסט ! אגח 175.59 175.59 0.23 5110523
אנליסט ! אגח חול ללא מניות 95.62 95.62 -0.36 5104237
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 102.14 102.14 -0.36 5121777
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.19 107.19 0.13 5119672
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 114.83 114.83 0.03 5116363
אנליסט אגח ללא מניות 130.39 130.39 0.12 5114335
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.71 114.71 0.16 5118328
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.79 105.79 0.03 5119607
אנליסט כספית 336.91 336.91 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.47 100.57 0 5121140
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.42 126.42 0.16 5116934
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.27 129.27 0.12 5115225
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 99.36 99.36 -0.28 5123484
אפסילון ! אגח פרימיום 135 135 0.21 5104930
אפסילון אגח ללא מניות 133.3 133.3 0.08 5112701
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.42 102.42 0 5123476
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 160.27 160.27 -0.02 5105978
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 123.65 123.65 0.18 5116942
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.79 133.79 0.21 5112743
אפסילון שקלים ללא מניות 266.84 266.84 0.03 5126602
אפסילון תיק סולידי 125.43 125.43 0 5112735
אקסיומה אגח ללא מניות 160.29 160.29 0.14 5108774
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.99 104.99 0.26 5123633
ברק שקלית ללא מניות 103.08 103.08 0.17 5121520
דיאמונד אגח ללא מניות 104.43 104.43 0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 109.11 109.11 0.08 5119805
הראל ! Total Return 103.51 103.51 0.19 5115936
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.69 172.69 0.19 5107453
הראל ! אגח מטבעות 101.74 101.74 -0.22 5124706
הראל ! אגח מנוהלת 422.79 422.79 0.21 5120936
הראל ! מסלול אגח 125.37 125.37 0.06 5111836
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.12 193.12 0.17 5101407
הראל ! מסלול שקלי 149.05 149.05 0.06 5109087
הראל ! נבחרת אגח 1279.71 1279.71 0.2 5231055
הראל ! נבחרת קונצרני 127.67 127.67 0.15 5115928
הראל ! תיק אגח כללי 104.23 104.23 0.14 5119458
הראל ! תיק אגח קונצרני 103 103 0.18 5119441
הראל 0D אגח דולר 591.65 591.65 -0.35 5110333
הראל אגח כללי ממוקדת 99.89 99.89 0.37 5124680
הראל אגח ללא מניות 4051.98 4051.98 0.18 5111059
הראל אגח מדינה - מדורגות 101.1 101.1 0.1 5124698
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 118.9 118.9 -0.34 5103247
הראל אגח ממשלתיות 101.81 102.32 0.01 5122932
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 100.1 100.1 0.16 5124912
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.39 105.39 0.19 5123112
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 108.03 108.03 0.33 5123559
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 105.35 105.35 0.19 5123104
הראל בונד נקובה ב - $ 35.46 35.46 -0.35 5113568
הראל כספית דולרית 2933.27 2933.27 -0.37 5231097
הראל כספית שקלית 100.39 100.39 0 5119409
הראל מגמת ריבית 118.18 118.18 0 5111869
הראל מדדית מנוהלת 80.46 80.46 0.06 5117098
הראל מדינה 119.62 119.62 0.03 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 140.31 140.31 -0.01 5113121
הראל מחקה מדדי צמודים 116.46 116.46 0.04 5116793
הראל מחקה מדדי שקלים 130.87 130.87 0.06 5117007
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.7 101.7 -0.04 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 119.33 119.33 0 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.24 103.24 -0.01 5121819
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.81 117.81 0 5117262
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.55 103.55 0.02 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 114.61 114.61 0.4 5118682
הראל מחקה תל בונד 20 120.33 120.33 0.15 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 106.95 106.95 0.15 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.31 103.31 0.08 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 125.61 125.61 0.11 5114939
הראל מחקה תל בונד שקלי 132.21 132.21 0.26 5117288
הראל מחקה תל בונד תשואות 121.24 121.24 0.25 5117254
הראל ממשלתי ללא מניות 125.83 125.83 -0.02 5111802
הראל ניהול אגח 152.05 152.05 0.3 5112560
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.45 113.45 -0.04 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 169.4 169.4 -0.01 5103288
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.14 97.14 0 5104286
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.88 100.88 0.05 5120340
הראל פיא ! אגח עולמי 99.19 99.19 -0.32 5105390
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.25 151.25 0.27 5110929
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 258.94 258.94 0.08 5117130
הראל פיא אגח דולר בינלאומי 108.51 108.51 -0.37 5102371
הראל פיא אגח יורו 174.09 174.09 -0.25 5101712
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 159.01 159.01 0.03 5104377
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 61.2 61.2 0.05 5102850
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 209.41 209.41 -0.38 5110655
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 106.32 106.32 -0.37 5110341
הראל פיא פצמ נזיל 86.06 86.06 -0.38 5103403
הראל פיא פקמ כספית 109.35 109.35 0 5113741
הראל פיא צמודים ללא מניות 107.68 107.68 0.07 5115068
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.15 158.15 0.15 5107156
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 146.37 146.37 0.23 5107503
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.77 115.77 0.03 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 346.45 346.45 -0.03 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.3 251.3 0.1 5100110
הראל צמודה 111.33 111.33 0.08 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 107.28 107.82 -0.01 5115985
הראל קונצרני AA ומעלה 128.01 128.01 0.15 5113188
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1251.7 1251.7 0.1 5111356
הראל שקלים פלטינום 419.02 419.02 0.09 5111596
הראל שקלית ממשלתית 128.59 129.23 0 5116009
הראל שקלית סולידית 60.97 60.97 0 5106596
הראל תיק אגח מדינה 101.93 101.93 0 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.89 117.89 0.05 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.43 120.43 0.07 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112.66 112.66 0.1 5118088
ילין לפידות ! אגח חברות 104.54 104.54 0.05 5123757
ילין לפידות ! אגח חול 92.89 92.89 -0.35 5119961
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 103.09 103.09 -0.3 5119847
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.82 151.82 0.08 5108915
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.32 112.32 0.1 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.17 125.17 0.11 5116314
ילין לפידות ! מדפ שקלי 127.26 127.26 0.11 5116777
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.14 5119953
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.14 145.14 0.1 5111935
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.62 106.62 0.03 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.28 117.28 0.06 5114392
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.2 113.2 0.02 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.92 124.92 0.08 5115712
ילין לפידות תיק LV 100.81 100.81 0.02 5123005
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 100.77 100.77 0.06 5125455
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.43 114.43 0.11 5117304
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 143.91 143.91 0.11 5109624
כרמים צמוד מדד מדורג 133.98 133.98 0.14 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.42 93.42 0.03 5115381
מגדל ! אגח בינלאומי 89.57 89.61 -0.54 5120548
מגדל ! אגח בינלאומי - נקובה שח 123.68 123.71 -0.38 5102017
מגדל ! אגח חברות 189.78 189.78 0.11 5104849
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 98.35 98.35 0.1 5125588
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 100.48 100.48 0.16 5125687
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 577.77 577.77 0.01 5131073
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.72 189.72 0.03 5103239
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.69 124.69 0.36 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.42 112.42 0.19 5116280
מגדל M.Q.Model בונד שקלי ישראלי מדורג 179.79 179.79 0.27 5131412
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.7 151.7 0.09 5112909
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 140.67 140.67 -0.34 5103585
מגדל אגח בנקים - COCO 111.78 111.78 0.04 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.55 139.55 0.13 5112669
מגדל אגח חברות מדורג 119.11 119.11 0.21 5117932
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 105.69 105.69 0.01 5106547
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.86 109.86 0 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2442.74 2442.74 0.02 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.56 113.56 0.02 5131479
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 165.19 165.19 -0.01 5104419
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.7 148.7 0.15 5112677
מגדל דולר אגרסיבית 897.48 897.48 0.64 5131230
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 313.83 313.83 -0.08 5101571
מגדל כספית דולר 93.03 93.03 -0.37 5126990
מגדל כספית מגמת ריבית 100.25 100.25 0 5122353
מגדל כספית נקובה בדולר $ 103.11 103.11 -0.38 5115001
מגדל כספית פרימיום 116.61 116.61 0 5103619
מגדל כספית שקלית 142.28 142.28 0 5102991
מגדל מדינה בניהול שמרני 115.28 115.28 0.04 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.81 113.81 0.09 5104831
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.42 162.42 0.06 5100680
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.16 96.16 -0.39 5116132
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.18 188.18 0.2 5104427
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.5 130.5 0.05 5101597
מגדל שקלית 1-2 שנים 306.88 306.88 0.06 5131370
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.69 211.69 0.05 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 135.86 135.86 0.04 5103676
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.27 109.27 0.16 5120407
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 113.6 113.6 -0.04 5112362
מודלים אגח ארהב 104.17 104.17 -0.43 5119532
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.5 107.5 -0.15 5119540
מודלים אגח חברות ללא מניות 173.72 173.72 0.02 5103775
מודלים אגח מדינה 100.01 100.01 -0.03 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 99.74 99.74 -0.19 5121157
מודלים לונג דולר פי 3 56.33 56.56 0.55 5114301
מודלים שקלית ממשלתית 223.24 223.24 0.02 5101340
מור ! תיק אגח מנוהל 117.29 117.29 0.14 5118633
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 94.67 94.67 -0.34 5107685
מור אגח ישראל 103.21 103.21 0.17 5123294
מור בונד שקלי 149.42 149.42 0.14 5114020
מור כספית 100.58 100.64 0 5119813
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5117510
מור מדינה מנוהלת 107.02 107.02 0 5118641
מור נבחרת אגח 141.46 141.46 0.17 5114046
מור סולידית 102.44 102.44 0.06 5122718
מור ריבית משתנה 103.67 103.67 0.03 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.48 147.48 0 5109756
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.14 158.14 0.14 5107131
מיטב ! אגח בינלאומי 128.82 128.83 -0.27 5102561
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.2 100.2 -0.33 5121041
מיטב ! אגח דולר 129.02 129.04 -0.3 5108683
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.41 250.41 0.14 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.86 106.86 0.07 5123948
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.43 142.43 0.11 5116397
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.54 126.54 0 5114780
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 322.03 322.03 0.12 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 110.72 110.72 0.07 5102090
מיטב High Yield ! ללא מניות 230.59 230.61 0.17 5106992
מיטב אגח 106.76 106.76 0.12 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.83 114.83 0.12 5120886
מיטב אגח חול מוגנת מטח 96.16 96.18 -0.31 5119367
מיטב אגח ישראל 103.15 103.15 0.09 5123955
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.52 105.52 0.11 5123880
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.64 524.64 0.1 5520028
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.83 111.83 0.08 5116405
מיטב ישיר כספית 132.09 132.09 0 5106323
מיטב כספית 1004.5 1005.5 0 5123898
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 62.56 62.56 -0.38 5100672
מיטב כספית לריבית עולה 1005.66 1005.66 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.7 113.7 0 5110937
מיטב מדורגות 230.28 230.28 0.23 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.21 126.21 0.12 5114509
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.47 103.47 0.02 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.22 125.22 0.02 5115142
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.11 147.11 0.05 5103767
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.25 113.25 0.04 5114434
מיטב צמודה 104.8 104.81 0.04 5122619
מיטב שקלית 123.49 123.49 0.08 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.29 168.29 0.07 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.97 101.97 0.04 5123120
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.97 154.97 0.1 5105069
מקמ MTF 110.73 110.73 0.01 5112685
סיגמא ! אגח דולרי בינלאומי 93.66 93.66 -0.33 5124045
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.12 116.12 0.16 5120704
סיגמא ! אגח חברות 165.01 165.01 0.17 5108428
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.7 552.7 0.17 5115506
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.55 154.55 0.13 5109871
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.46 123.46 0.18 5113501
סיגמא אגח מדינה 49.25 49.25 0.02 5101399
סיגמא בונד שקלי 79.52 79.52 0.2 5107321
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.02 93.02 0.02 5116041
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.09 101.09 0.04 5124029
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 99.25 99.25 0.2 5125653
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.56 102.56 0.11 5123831
פסגות ! אגח בתשואה גבוהה הגנתי 164.1 164.1 0.13 5111984
פסגות ! אגח גלובלי 679.49 679.49 -0.31 5110739
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.74 158.74 0.15 5105754
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.6 122.6 0.11 5113097
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.06 152.06 0.13 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.99 144.99 0.18 5112545
פסגות ! מודל קונצרני לונג שורט קרן ממונפת 174.9 174.9 0.11 5111364
פסגות ! קונצרני דולר ארהב 108.25 108.25 -0.36 5118534
פסגות ! קונצרני ישראל 128.88 128.88 0.19 5112487
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.5 64.5 0.12 5109061
פסגות ! תיק אגח 143.75 143.75 0.2 5110408
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 130.42 130.42 -0.34 5111661
פסגות ! תיק קרנות ללא מניות - אגד ישראלי 137.34 137.34 0.08 5110226
פסגות ! תיק שקלי 130.37 130.37 0.01 5114731
פסגות 0D Dollar Plus 77.91 77.91 -0.19 5109053
פסגות Bond picking 115.24 115.24 0.04 5118138
פסגות אגח אקטיבי 103.47 103.47 0.06 5120589
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 99.73 99.73 0.04 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 88.34 88.34 -0.17 5103106
פסגות אגח מאוזן 122.64 122.64 0.2 5112529
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 103.54 103.54 -0.36 5115647
פסגות אגח מדינה ללא מניות 196.29 196.29 0.02 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.69 106.69 0.02 5118526
פסגות אגח מדינות גלובלי 115.45 115.45 -0.38 5101910
פסגות אגח ממוצע A 116.57 116.57 0.14 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.89 112.89 0.17 5116512
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 126.54 126.54 0.06 5112636
פסגות אגח עולמי ממוצע A 111.85 111.85 -0.3 5101621
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 183.99 183.99 0.01 5110804
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 288.97 288.97 0.14 5102827
פסגות הנפקות אגח 99.44 99.44 0.14 5125802
פסגות כספית דולר לריבית עולה 86.75 86.75 -0.38 5121058
פסגות כספית ללא נעמ 101.2 101.2 0 5118294
פסגות כספית ממוקדת 100.82 100.82 0 5118518
פסגות מדדית ללא מניות 184.12 184.12 0.08 5103098
פסגות מדינה-מדורג ללא מניות 134.69 134.69 0.04 5111257
פסגות מדפ מדורג 142.53 142.53 0.11 5111893
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.4 114.4 0.02 5109988
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.3 106.3 0.08 5118062
פסגות פוטנציאל אגח 121.02 121.02 -0.03 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.12 163.12 0.22 5104401
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.07 114.07 0 5113089
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 104 104 -0.38 5110382
פסגות צמוד בינוני 103.74 103.74 0.04 5118211
פסגות צמודות מדד ללא מניות 119.01 119.01 0.03 5109020
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 94.6 94.6 0.01 5118880
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.66 147.66 0.14 5111224
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 132.39 132.39 -0.28 5102363
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.15 105.15 0.02 5118153
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.75 127.75 0.05 5113287
פסגות שקלים 102.74 102.74 0.06 5122031
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.8 128.8 0.15 5116454
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 433.81 433.81 0.03 5110887
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 131.53 131.53 0.05 5112867
פסגות תיק צמוד מדד 124.77 124.77 0.03 5111208
פסגות תיק קונצרני 127.46 127.46 0.15 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.58 99.58 0.1 5125463
קסם KTF 00 תל בונד 20 124.94 124.94 0.14 5115589
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.74 114.74 0.07 5118229
קסם KTF אגח קונצרניות ארהב 107.24 107.24 -0.23 5118179
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.74 136.74 0.01 5113428
קסם KTF ממשלתי צמוד 134.48 134.48 0.04 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 114.45 114.45 0 5118054
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134 134 -0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 122.43 122.43 -0.02 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 140.54 140.54 -0.03 5118039
קסם KTF מקמ 110.63 110.63 0.01 5113402
קסם KTF תל בונד 40 131.61 131.61 0.15 5113303
קסם KTF תל בונד 60 114.22 114.22 0.16 5118021
קסם KTF תל בונד מאגר 128.86 128.86 0.2 5115597
קסם KTF תל בונד צמודות 116.19 116.19 0.15 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 121.96 121.96 0.11 5115605
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.13 104.13 0.02 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 145.92 145.92 0.25 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות 119.09 119.09 0.24 5118120
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 113.82 113.82 0.41 5121223
קסם אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.39 117.39 0.13 5115613
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 105.92 105.92 0.05 5118914
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 0.17 5112354
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.36 850.36 0.12 5112396
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 105.87 105.87 -0.07 5103387
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.23 103.23 0.02 5118922
קסם אקסלנס 0D עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.96 120.96 -0.38 5103718
קסם אקסלנס אגח 934.82 934.82 0.08 5113352
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.3 100.3 0.09 5115688
קסם אקסלנס אגח דולר בינלאומי 222.22 222.22 -0.38 5112479
קסם אקסלנס אגח כללי 142.65 144.08 0.05 5110309
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.1 116.1 0.16 5115696
קסם אקסלנס אגח מדינה 131.9 131.9 0.02 5103361
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.42 186.42 0.02 5100557
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.54 117.54 0.37 5118096
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.32 101.32 0.01 5121231
קסם אקסלנס כספית 113.32 113.32 0 5110325
קסם אקסלנס כספית דולר 90.34 90.34 -0.37 5103833
קסם אקסלנס כספית לריבית עולה 100.24 100.24 0 5122585
קסם אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.91 159.91 -0.03 5104062
קסם אקסלנס מדינה פלטינום 125.74 125.74 0.03 5113469
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 178.9 178.9 0.01 5101787
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.91 153.91 0.08 5103056
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 108.91 108.91 -0.01 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.14 117.14 0.01 5115753
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.71 103.71 0.01 5117163
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.6 464.6 0.05 5104252
קסם אקסלנס צמוד בינוני 100.51 100.51 0.05 5119664
קסם אקסלנס קונצרני A 133.54 133.54 0.16 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.92 160.92 0.16 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.8 139.8 0.16 5109160
קסם אקסלנס שכבות צמודה 109.68 109.68 0.02 5115563
קסם אקסלנס שכבות שקלית 117.83 117.83 0.07 5115571
קסם אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 255.07 255.07 0.02 5100342
קסם אקסלנס שקלית 139.78 139.78 0.01 5105176
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.11 119.11 -0.01 5117122
קסם אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 218.44 218.44 0.04 5100581
קסם אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 120.69 120.69 -0.36 5102751
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.92 123.92 0.12 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 107.06 108.13 0.15 5105846
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.51 112.51 -0.03 5113329
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.69 111.69 0 5112461
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.51 69.51 0.12 5106729
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.77 95.77 0.04 5106737
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.2 104.2 0.1 5124458
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 104.85 104.85 0.14 5124409
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.16 107.16 0.07 5120829
תכלית TTF אגח ממשלתי 114.57 114.57 0.01 5118393
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.9 101.9 0.29 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.54 102.54 0.15 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.16 106.16 0.25 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.77 101.77 0.2 5125067
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.02 66.02 0 5108857
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.72 101.72 -0.03 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.69 104.69 0 5119383
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 122.64 122.64 -0.04 5119375
תכלית TTF תל בונד 60 120.25 120.25 0.16 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.24 117.24 0.11 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.27 102.27 0.07 5118757
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.81 103.81 0.02 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 153.58 153.58 0.25 5114491
תכלית TTF תל בונד שקלי- 50 100.22 100.22 0.21 5125323
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.63 126.63 0.25 5116371
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 112.92 112.92 0.4 5118732
תכליתTTF תל בונד 20 91.1 91.1 0.16 5115472
תל בונד 40 MTF 137.01 137.01 0.17 5112404
תלתן אגח ללא מניות 104.99 104.99 0.13 5123187
תמיר פישמן ! אגח בינלאומי 94.25 94.25 -0.43 5100300
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.7 106.7 0.19 5124086
תמיר פישמן אגח מדינה 105.79 105.79 0.05 5118666
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.32 114.32 0.13 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.53 104.53 0.07 5118583
תמיר פישמן צמודה 105.84 105.84 0.09 5116306
תמיר פישמן שקלים 220.41 220.41 0.15 5101225