חשיפה למט''ח
% חשיפה % שינוי יומי % שינוי שנתי
חשיפה למט''ח
ללא חשיפה 0.04 1.88 0
עד 10% -0.09 3.15 1
עד 30% -0.1 3.13 2
עד 50% -0.05 3.89 3
עד 120% 0.17 6.15 4
עד 200% -0.06 -3.49 5
מעל 200% -0.35 22.54 6
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
MTF ! אינדקס HY -BBB 111.41 111.41 -0.06 5123351
MTF אגח מאוזנת 109 109 0.11 5118989
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 103.33 103.33 0.28 5122841
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 104.22 104.22 0.04 5123278
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 105.3 105.3 0.09 5123260
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.27 101.27 0.12 5124870
MTF אינדקס צמוד A 105.09 105.09 0.08 5123344
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
MTF אינדקס שקלי A 107.72 107.72 -0.02 5123369
MTF מדדיות ממשלתיות 114.69 114.69 0.32 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.69 98.69 0.15 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 123.34 123.34 0.33 5116819
MTF משולבת צמודים 105.78 105.78 0.11 5117106
MTF משולבת שקלית 120.28 120.28 0.11 5117080
MTF צמוד בינוני 99.65 99.65 0.11 5121405
MTF קונצרני 2-5 שנים 117.37 117.37 0.04 5117890
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134 134 0.13 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.48 102.48 0.14 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.12 103.12 0.01 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 105.91 105.91 0.07 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 103.18 103.18 0.27 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.51 123.51 0.27 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.29 155.29 0.49 5116801
MTF תיק אגח ללא מניות 103.82 103.82 0.12 5121413
MTF תל בונד - צמודות 0-3 100.12 100.12 0.03 5125984
MTF תל בונד - צמודות 5-15 100.63 100.63 0.08 5125349
MTF תל בונד - צמודות סד-1 120.61 120.61 0.04 5116900
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.59 107.59 0 5116330
MTF תל בונד - שקלי 0-3 100.51 100.51 0.03 5125372
MTF תל בונד - שקלי 3-5 99.93 99.93 -0.01 5125331
MTF' תל בונד - שקלי 5-15 99.64 99.64 0.06 5125364
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.38 112.38 0 5122635
MTF תל בונד - תשואות שקל 112.94 112.94 -0.04 5122320
MTF תל בונד 20 סד - 2 107.11 107.11 0 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 138.19 138.19 -0.01 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 107.34 107.34 0.02 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 137.66 137.66 0.01 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.2 107.2 0.05 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 104.88 104.88 0.13 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 121.87 121.87 0.13 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.92 104.92 0.05 5123518
MTF תל בונד שקלי 141.27 141.27 0.04 5115415
MTF תל בונד שקלי - 50 100.59 100.59 0.07 5125125
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.26 120.26 0.01 5117924
MTF' תל בונד-צמודות 3-5 101.14 101.14 0.08 5125356
PTF BBB עד A מאוזן 111.77 111.77 -0.03 5122452
PTF אינדקס A מאוזן 108.99 108.99 0.03 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 106.36 106.36 0.07 5122478
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.92 113.92 0.32 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.72 128.72 0.15 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.69 103.69 0.2 5120084
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.4 159.4 0.47 5111489
PTF מקם 113.2 113.2 0 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.92 144.92 0.13 5111422
PTF תא 125 140.67 140.67 -1.04 5112628
PTF תל בונד 20 151.8 151.8 -0.01 5111463
PTF תל בונד 60 143.73 143.73 0.01 5112206
PTF תל בונד צמודות 116.37 116.37 0.04 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 118.1 118.1 0.14 5117494
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.31 104.31 0.01 5120563
PTF תל בונד שקלי 149.9 149.9 0.03 5113071
PTF תל בונד תשואות 120.68 120.68 0 5117957
אי בי אי ! ריבית משתנה 128.85 128.85 -0.02 5113048
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 112.03 112.03 -0.05 5122395
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! מדדית ללא מניות 138.88 138.88 0.12 5111638
איביאי כספית פטורה 134.47 134.47 0 5103510
איביאי מקמ 120.49 120.49 0 5107305
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1270.16 1270.16 0.12 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 116.76 116.76 0.27 5117627
איביאי סל מקמ 109.49 109.49 0 5112982
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.7 112.7 0.15 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 136.87 136.87 0.32 5115118
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.02 133.02 0.14 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.71 110.71 -0.01 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 152.69 152.69 0.47 5116967
איביאי סל תל בונד 20 136.53 136.53 -0.01 5113014
איביאי סל תל בונד 40 132.98 132.98 0.04 5114327
איביאי סל תל בונד 60 129.91 129.91 0.02 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 123.91 123.91 0.04 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.4 103.4 0.05 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 125.96 125.96 0.14 5117049
איביאי סל תל בונד שקלי 150.48 150.48 0.03 5114319
איביאי סל תל בונד תשואות 468.02 468.02 0 5126818
איביאי שקל קצר 116.24 116.24 0 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 380.01 380.01 0.07 5126586
איילון אקסטרים תא 35 פי 3 129.62 130.14 -2.83 5117692
איילון בונד ריבית משתנה 109.14 109.14 0 5117775
איילון כספית 102.04 102.04 0 5117700
איילון שקלית 2 + שנים 148.58 148.58 0.22 5113642
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים מדדית מנוהלת 938.2 938.2 0.13 5126834
אילים מדינה מנוהלת 121.48 121.48 0.18 5109335
אילים שקלית ללא מניות 99.03 99.03 0.01 5127048
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 241.69 241.69 0.33 5100409
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 428.91 428.91 0.34 5108279
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.54 158.54 0.15 5108667
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 102.36 102.36 0.33 5122122
אלטשולר שחם יתר 370.78 370.78 -0.62 5105903
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.93 123.93 0.01 5105820
אלטשולר שחם צמוד בינוני 134.13 134.13 0.1 5111000
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.92 120.92 -0.02 5111026
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלטשולר שקלית בינונית 113.52 113.52 0.01 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.77 317.77 0.1 5100813
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 115.23 115.23 0.14 5116363
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.99 105.99 0.13 5119607
אנליסט כספית 336.91 336.91 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.47 100.57 0 5121140
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.16 129.16 0.08 5115225
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 160.9 160.9 0.13 5105978
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 123.69 123.69 0.03 5116942
אפסילון שקלים ללא מניות 267.04 267.04 0.15 5126602
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 99.96 99.96 0.06 5124912
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.35 105.35 0.08 5123112
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 107.68 107.68 -0.03 5123559
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 105.2 105.2 0.01 5123104
הראל כספית שקלית 100.39 100.39 0 5119409
הראל מחקה מדדי מדינה 140.96 140.96 0.28 5113121
הראל מחקה מדדי צמודים 116.91 116.91 0.18 5116793
הראל מחקה מדדי שקלים 131.09 131.09 0.21 5117007
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 102.15 102.15 0.16 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 120.19 120.19 0.32 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.59 103.59 0.2 5121819
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.9 117.9 0.14 5117262
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.54 103.54 0 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 114.02 114.02 -0.04 5118682
הראל מחקה תל בונד 20 120.22 120.22 -0.01 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 106.9 106.9 0.02 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.4 103.4 0.05 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 125.9 125.9 0.14 5114939
הראל מחקה תל בונד שקלי 131.92 131.92 0.03 5117288
הראל מחקה תל בונד תשואות 120.85 120.85 0 5117254
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.92 113.92 0.15 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 170.6 170.6 0.32 5103288
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.2 97.2 0.13 5104286
הראל פיא פקמ כספית 109.35 109.35 0 5113741
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 146.12 146.12 0.02 5107503
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.71 115.71 -0.01 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 348.03 348.03 0.42 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.19 251.19 0.07 5100110
הראל צמודים ממשלתיים 107.85 108.39 0.23 5115985
הראל שקלים פלטינום 418.98 418.98 0.09 5111596
הראל שקלית ממשלתית 128.88 129.52 0.22 5116009
הראל שקלית סולידית 60.97 60.97 0.02 5106596
ילין לפידות ! מדפ שקלי 127.07 127.07 0.04 5116777
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.81 106.81 0.15 5118369
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 123.77 123.77 -0.08 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.31 113.31 0.13 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.82 124.82 0.07 5115712
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.69 93.69 0.1 5115381
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל M.Q.Model בונד שקלי ישראלי מדורג 179.29 179.29 0.02 5131412
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל אגח חברות מדורג 118.85 118.85 -0.01 5117932
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 165.7 165.7 0.31 5104419
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 316.12 316.12 0.6 5101571
מגדל כספית מגמת ריבית 100.25 100.25 0 5122353
מגדל כספית פרימיום 116.61 116.61 0 5103619
מגדל כספית שקלית 142.28 142.28 0 5102991
מגדל שקלית 1-2 שנים 306.61 306.61 0 5131370
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.77 211.77 0.12 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 135.97 135.97 0.15 5103676
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 114.09 114.09 0.15 5112362
מודלים שקלית ממשלתית 223.16 223.16 0 5101340
מור בונד שקלי 149.29 149.29 0.06 5114020
מור כספית 100.59 100.65 0 5119813
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.44 106.44 0.12 5117510
מור מדינה מנוהלת 107.26 107.26 0.14 5118641
מור ריבית משתנה 103.64 103.64 -0.01 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.82 147.82 0.21 5109756
מיטב ישיר כספית 132.09 132.09 0 5106323
מיטב כספית 1004.55 1005.55 0 5123898
מיטב כספית לריבית עולה 1005.66 1005.66 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.71 113.71 0.01 5110937
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב שקלית 123.44 123.44 0.02 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.4 168.4 0.13 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.96 101.96 0.01 5123120
מקמ MTF 110.72 110.72 0 5112685
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.53 154.53 0.08 5109871
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.21 93.21 0.13 5116041
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.03 101.03 0 5124029
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.46 64.46 0.08 5109061
פסגות אגח ממוצע AA 112.93 112.93 0.07 5116512
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.01 184.01 0.03 5110804
פסגות כספית ללא נעמ 101.2 101.2 0 5118294
פסגות כספית ממוקדת 100.82 100.82 0.01 5118518
פסגות מדינה-מדורג ללא מניות 135 135 0.15 5111257
פסגות צמוד בינוני 104 104 0.11 5118211
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות שקלים 102.74 102.74 0.05 5122031
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.63 128.63 0.02 5116454
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 435.62 435.62 0.43 5110887
פסגות תיק צמוד מדד 125.52 125.52 0.3 5111208
קסם KTF 00 תל בונד 20 124.84 124.84 0 5115589
קסם KTF ממשלתי צמוד 135.31 135.31 0.33 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 115.27 115.27 0.33 5118054
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.1 134.1 0.13 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 122.8 122.8 0.26 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.33 141.33 0.47 5118039
קסם KTF מקמ 110.62 110.62 0 5113402
קסם KTF תל בונד 40 131.59 131.59 0.03 5113303
קסם KTF תל בונד 60 114.16 114.16 0.02 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 116.22 116.22 0.05 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 122.24 122.24 0.13 5115605
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.13 104.13 0.01 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 145.57 145.57 0.01 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות 118.73 118.73 0 5118120
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 113.23 113.23 -0.04 5121223
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.21 103.21 0 5118922
קסם אקסלנס אגח כללי 142.8 144.23 0.08 5110309
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.39 101.39 0.02 5121231
קסם אקסלנס כספית 113.32 113.32 0 5110325
קסם אקסלנס כספית לריבית עולה 100.24 100.24 0 5122585
קסם אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 160.77 160.77 0.21 5104062
קסם אקסלנס מדינה פלטינום 125.97 125.97 0.12 5113469
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 109.22 109.22 0.17 5117916
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.69 103.69 0 5117163
קסם אקסלנס צמוד בינוני 100.64 100.64 0.07 5119664
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.29 119.29 0.13 5117122
קסם אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 218.59 218.59 0.12 5100581
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.99 112.99 0.15 5113329
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.68 111.68 -0.01 5112461
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.36 104.36 0.15 5124458
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 104.33 104.33 -0.06 5124409
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.07 66.07 0.12 5108857
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 102.16 102.16 0.16 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 105.45 105.45 0.32 5119383
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.34 123.34 0.48 5119375
תכלית TTF תא 125 118.37 118.37 -1.04 5114657
תכלית TTF תא 35 90.78 90.78 -0.87 5109418
תכלית TTF תא 90 123.55 123.55 -1.53 5118740
תכלית TTF תל בונד 60 120.18 120.18 0.02 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.51 117.51 0.14 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.36 102.36 0.05 5118757
תכלית TTF תל בונד שקלי 153.24 153.24 0.03 5114491
תכלית TTF תל בונד שקלי- 50 100.08 100.08 0.07 5125323
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.22 126.22 0 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 91.01 91.01 -0.01 5115472
תל בונד 40 MTF 136.97 136.97 0.04 5112404
תמיר פישמן שקלים 220.36 220.36 0.1 5101225