חשיפה למט''ח
% חשיפה % שינוי יומי % שינוי שנתי
חשיפה למט''ח
ללא חשיפה 0.07 2.18 0
עד 10% 0.09 3.56 1
עד 30% 0.09 3.58 2
עד 50% 0.03 4.21 3
עד 120% -0.32 4.72 4
עד 200% 0.47 -5.46 5
מעל 200% -0.27 23.34 6
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
מגדל דולר אגרסיבית 897.48 897.48 0.64 5131230
שקדי שוקי הון גמישה 110.38 110.38 0.08 5122833