קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 24.12 74797.5 8190910|4
מקמ 419 20.16 62512.45 8190415|4
מקמ 119 16.12 49995 8190118|4
מקמ 1019 11.78 36543.76 8191017|4
מקמ 819 9.65 29925 8190811|4
מקמ 1119 9.64 29892 8191116|4
מקמ 529 4.83 14986.5 8190522|4
מקמ 319 3.54 10993.4 8190316|4
מקמ 1219 0.16 502.9 8191215|4