הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכשחר5-2 49.99 6452.94 1145150|1
תכתא53 25.05 3233.57 1143700|1
תכגליל01-5 24.96 3222.08 1145176|1