הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכשחר5-2 50 6546.03 1145150|1
תכתא53 25.02 3276.45 1143700|1
תכגליל01-5 24.98 3270.44 1145176|1