קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 43.46 79776 8190910|4
מקמ 819 40.76 74820 8190811|4
מקמ 119 5.99 10997.8 8190118|4
מקמ 1119 5.43 9969 8191116|4
מקמ 529 4.35 7991.2 8190522|4