הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 62.73 1597.6 8190910|4
FHC100 37.27 949.02