הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 819 72.45 39405.2 8190811|4
מקמ 529 27.55 14983.5 8190522|4