הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 819 45.04 47447.75 8190811|4
מקמ 529 20.87 21992.2 8190522|4
FHC100 19.52 20562.91
מקמ 319 9.49 9999 8190316|4
Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR 5.08 5352.96