הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכשחר5-2 60.01 15977.24 1145150|1
תכגליל5-2 39.99 10645.92 1145085|1