הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכשחר5-2 59.99 16093.18 1145150|1
תכגליל5-2 40.01 10733.6 1145085|1