הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגליל5-2 60.02 5106.94 1145085|1
תכשחר5-2 39.98 3401.39 1145150|1