הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגליל5-2 60 4714.19 1145085|1
תכשחר5-2 40 3142.69 1145150|1