קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 819 42.68 24972.5 8190811|4
FHC100 37.85 22146.44
מקמ 719 14.17 8293.36 8190712|4
מקמ 619 2.74 1601.74 8190613|4
מקמ 919 2.56 1498.2 8190910|4