קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי 105.18 105.18 0.05 5121413
MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי 103.35 103.35 0.01 5121421
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי 102.26 102.26 0.04 5121405
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד 20 (25%) חודשי 108.25 108.25 0.05 5117106
MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי 110.75 110.75 0.08 5118989
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי 106.06 106.06 0.03 5121561
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי 120.39 120.39 0.03 5117080
הראל Htf י(00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי 120.75 120.75 0.11 5116793
הראל Htf י(00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי 132.02 132.02 0.14 5117007
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי 420.15 420.99 0.18 1148550
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח מדינה (66%) אג"ח חברות (34%) חודשי 13237.42 13263.92 0.09 1148576
פסגות ETFי (0B) משולבת אג"ח ישראלי (90%) iBoxx $ 30י (10%) חודשי 11341.97 11364.67 -0.01 1148584
קסם 0A) KTF) משולבת אגח כללי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי 117.08 117.08 0.09 5118229
קסם ETFי (00) משולבת אגח ממשלתי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי 13757.11 13784.65 0.1 1146638
תכלית 0A)TTF) משולבת ממשלתי כללי (65%) קונצרני (35%) חודשי 109.26 109.26 0.09 5120829
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי 12930.34 12956.22 0.05 1145192
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (70%) אגח קונצרני (30%) חודשי 12517.75 12542.81 0.04 1144674
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) חודשי 12780.05 12805.63 0.04 1145051
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגליל5-2 25 3568.05 1145085|1
תכשחר5-2 25 3569.04 1145150|1
תכגילון 19.99 2853.54 1145077|1
תכתלבונדשקלי 15.01 2141.78 1145184|1
תכתלבונד06 15 2141.36 1145101|1