קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1205.46 1212.72 -1.7 1146380
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי 2002.91 2014.97 -1.1 1144658
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1469.54 1478.38 -1.69 1144708
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 319 67.14 4743.55 8190316|4
מקמ 419 32.53 2298.16 8190415|4
C001470M901-TA35 2.29 162.14
C001450M901-TA35 2.23 157.51
C001460M901-TA35 1.38 97.45
C001480M901-TA35 1.15 81.28
C001440M901-TA35 1.03 72.49
C001430M901-TA35 0.39 27.26
C001490M901-TA35 0.17 12.03
C001500M901-TA35 0.06 4.11
P001430M901-TA35 -0.14 -10.13
P001500M901-TA35 -0.16 -11.25
P001490M901-TA35 -0.35 -24.9
P001440M901-TA35 -0.51 -36.09
P001460M901-TA35 -1.21 -85.81
P001450M901-TA35 -1.48 -104.72
P001480M901-TA35 -1.8 -126.88
P001470M901-TA35 -2.7 -190.77