קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכתא06EMS 34.07 4133.31 1145044|1
תכתא09 32.99 4003.23 1143783|1
תכתאצמיחה 32.94 3996.64 1144575|1