הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 16.66 9196.12 9590431|4
ממשל צמודה 0527 14.03 7744.36 1140847|4
ממשל צמודה 1025 13.84 7640.16 1135912|4
iShares Select Dividend E 10.96 6051.9
ממשל שקלית 0142 3.96 2188.1 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.49 1926.45 1099456|4
ממשל שקלית 0323 3.21 1769.55 1126747|4
ממשל שקלית 0122 3.14 1732.03 1123272|4
ממשל שקלית 0120 2.97 1637.55 1115773|4
ממשל שקלית 0324 2.87 1585.17 1130848|4
ממשל שקלית 0825 2.86 1580.11 1135557|4
ממשל משתנה 0520 2.82 1558.19 1116193|4
ממשל שקלית 0519 2.56 1415.17 1131770|4
ממשל שקלית 0421 2.27 1252.52 1138130|4
ממשל שקלית 0327 2.25 1241 1139344|4
ממשל משתנה 1121 2.15 1184.92 1127646|4
ממשל שקלית 0219 1.87 1031.71 1110907|4
ממשל שקלית 1122 1.8 995.87 1141225|4
ממשל שקלית 0121 1.79 989.07 1142223|4
ממשל שקלית 0347 1.64 904.5 1140193|4
ממשל שקלית 0928 1.09 603.52 1150879|4
ממשל משתנה 0526 1.01 558.19 1141795|4
ממשל שקלית 1123 0.74 410.37 1155068|4