הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 16.96 9293.33 9590431|4
ממשל צמודה 0527 13.89 7609.41 1140847|4
ממשל צמודה 1025 13.69 7501.01 1135912|4
iShares Select Dividend E 10.93 5990.33
ממשל שקלית 0142 4.17 2285.35 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.6 1970.18 1099456|4
ממשל שקלית 0122 3.19 1748.15 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.14 1722.95 1126747|4
ממשל שקלית 0120 3.01 1648.58 1115773|4
ממשל שקלית 0825 2.95 1616.13 1135557|4
ממשל משתנה 0520 2.86 1566.88 1116193|4
ממשל שקלית 0324 2.84 1559 1130848|4
ממשל שקלית 0519 2.36 1294.27 1131770|4
ממשל שקלית 0421 2.3 1262.48 1138130|4
ממשל שקלית 0327 2.28 1250.36 1139344|4
ממשל משתנה 1121 2.17 1190.69 1127646|4
ממשל שקלית 0121 2.16 1181.59 1142223|4
ממשל שקלית 1122 1.84 1006.96 1141225|4
ממשל שקלית 0347 1.84 1010.68 1140193|4
ממשל שקלית 0928 1.5 821.03 1150879|4
ממשל משתנה 0526 1.2 655.41 1141795|4
ממשל שקלית 1123 1.13 617.23 1155068|4