קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכתא521 30.07 4019.98 1143718|1
תכתלדיב 30.02 4012.77 1145036|1
תכתאבנקים 29.94 4002.41 1143726|1
תכתאנדלן 5 668.97 1144559|1
תכתא06EMS 4.97 665.04 1145044|1