הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 84938.82 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 71461.82 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 59093.77 1128081|4