הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.37 85422.21 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 71913.75 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.48 59631.68 1128081|4