קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 38.57 4641.75
מקמ 529 16.6 1997 8190522|4
מקמ 719 16.6 1998.2 8190712|4
מקמ 919 16.6 1997.2 8190910|4
מקמ 419 11.63 1399.58 8190415|4