הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 319 92.5 19998 8190316|4
Vanguard FTSE 100 UCTIS E 7.5 1621.23