הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 37.04 13758.63
מקמ 619 32.28 11992.8 8190613|4
מקמ 919 26.89 9988 8190910|4
מקמ 310 2.69 997.5 8200313|4
Vanguard FTSE 100 UCTIS E 1.11 413.2