הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.25 59541.97 1126747|4
ממשל שקלית 0122 27.67 58321.41 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.01 42182.82 1138130|4
ממשל שקלית 1122 15.92 33562.49 1141225|4
ממשל שקלית 1123 8.15 17175.8 1155068|4