הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.81 15756.5 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.2 13872.31 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.8 11414.68 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.75 11378.27 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.37 8936.42 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.02 6513.26 1140193|4
ממשל שקלית 0928 6.06 4377.31 1150879|4