הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 25.51 19692.89 1125400|4
ממשל שקלית 1026 22 16983.72 1099456|4
ממשל שקלית 0825 18.05 13933.26 1135557|4
ממשל שקלית 0327 13.96 10774.53 1139344|4
ממשל שקלית 0347 11.26 8693.19 1140193|4
ממשל שקלית 0928 9.23 7129.09 1150879|4