הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 38.28 20484.3 9590431|4
ממשל צמודה 1025 31.72 16978.14 1135912|4
ממשל צמודה 0527 30 16055.97 1140847|4