הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.04 20155.83 9590431|4
ממשל צמודה 0527 32.6 17741.73 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.36 16524.66 1135912|4