קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 111.18 111.18 0.19 5118989
MTF משולבת שקלית 120.98 120.98 0.14 5117080
MTF צמוד בינוני 102.55 102.55 0.1 5121405
MTF שקלי 1-2 שנים 103.5 103.5 0.06 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 106.49 106.49 0.13 5121561
MTF תיק אגח ללא מניות 105.57 105.57 0.14 5121413
MTFי משולבת צמודים 108.53 108.53 0.1 5117106
הראל מחקה מדדי צמודים 121.13 121.13 0.19 5116793
הראל מחקה מדדי שקלים 132.96 132.96 0.27 5117007
פסגות ETFי (00) משולבת אגח חברות (50%) אגח מדינה (50%) חודשי 422.33 423.17 0.3 1148550
פסגות ETFי (00) משולבת אגח מדינה (66%) אגח חברות (34%) חודשי 13298.04 13324.66 0.19 1148576
פסגות ETFי (0B) משולבת אגח ישראלי (90%) iBoxx $ 30י (10%) חודשי 11394.43 11417.25 0.19 1148584
קסם ETFי (00) משולבת אגח ממשלתי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי 13829.7 13857.39 0.22 1146638
קסם KTF אגח כללי משולבת 117.69 117.69 0.2 5118229
תכלית TTF אגח כללי משולבת 109.82 109.82 0.21 5120829
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי 12976.51 13002.49 0.14 1145192
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (70%) אגח קונצרני (30%) חודשי 12555.09 12580.23 0.11 1144674
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) חודשי 12824.45 12850.13 0.12 1145051
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגליל5-2 25.02 7505.78 1145085|1
תכתלבונד06 25 7500.45 1145101|1
תכשחר5-2 24.99 7498.59 1145150|1
תכתלבונדשקלי 24.99 7498.19 1145184|1