קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי 104.7 104.7 -0.16 5121413
MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי 103.07 103.07 -0.12 5121421
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי 101.97 101.97 -0.2 5121405
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד 20 (25%) חודשי 108 108 -0.18 5117106
MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי 110.15 110.15 -0.21 5118989
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי 105.73 105.73 -0.18 5121561
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי 120.26 120.26 -0.12 5117080
הראל Htf י(00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי 120.1 120.1 -0.22 5116793
הראל Htf י(00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי 131.22 131.22 -0.14 5117007
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי 416.65 417.49 -0.18 1148550
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח מדינה (66%) אג"ח חברות (34%) חודשי 13171.01 13197.37 -0.22 1148576
פסגות ETFי (0B) משולבת אג"ח ישראלי (90%) iBoxx $ 30י (10%) חודשי 11316.99 11339.65 0.05 1148584
קסם 0A) KTF) משולבת אגח כללי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי 116.43 116.43 -0.2 5118229
קסם ETFי (00) משולבת אגח ממשלתי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי 13682.55 13709.94 -0.18 1146638
תכלית 0A)TTF) משולבת ממשלתי כללי (65%) קונצרני (35%) חודשי 108.65 108.65 -0.2 5120829
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי 12876.82 12902.6 -0.22 1145192
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (70%) אגח קונצרני (30%) חודשי 12488.84 12513.84 -0.16 1144674
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) חודשי 12764.69 12790.25 -0.13 1145051
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגליל5-2 25.01 7524.98 1145085|1
תכשחר5-2 25.01 7523.17 1145150|1
תכתלבונדשקלי 25 7521.96 1145184|1
תכתלבונד06 24.98 7515.34 1145101|1