קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 15/85 - מגודרת מטח 112.1 112.1 0.13 5119615
MTF 20/80 131.3 131.3 0.43 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 116.84 116.84 0.11 5118971
הראל Htf י(2A) משולבת אגח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מטח 11568.47 11568.47 0.15 5128210
הראל מחקה 20/80 131.31 131.31 0.11 5115738
פסגות ETFי (2A) משולבת אגח (80%) מניות חול BuyBackי (20%) חודשי מנוטרלת מטח 10914.66 10936.52 0.16 1148626
פסגות ETFי (2A) משולבת אגח ישראלי (80%) מניות ישראל (20%) חודשי 589.98 591.16 0.35 1148451
פסגות ETFי (2A) משולבת אגח ישראלי (80%) תא 125 (20%) חודשי 13715.08 13742.54 0.39 1148519
קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי 12624.47 12649.75 0.38 1146695
קסם 2A) ETF) משולבת אגח ממש' (35%) קונצרני (50%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מטח 10372.92 10435.34 0.23 1147370
קסם 2A) ETF) משולבת אגח ממש' (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מטח 11525.52 11548.6 0.16 1147057
קסם KTF 15-85 109.88 109.88 0.37 5122643
תכלית TTF 15/85 131.35 131.35 0.33 5117346
תכלית TTF 20/80 116.74 116.74 0.29 5114483
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי 12911.34 12937.18 0.23 1145028
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (88%) תא 125 (12%) חודשי 12971.45 12997.41 0.28 1145200
תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי 14683.74 14713.14 -0.02 1144096
תכלית 20/90 TTF 124.35 124.35 0.2 5118724
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגליל5-2 22.01 5851.95 1145085|1
תכתלבונד06 22 5847.96 1145101|1
תכשחר5-2 21.99 5846.37 1145150|1
תכתלבונדשקלי 21.99 5845.55 1145184|1
תכתא521 12.02 3195.58 1143718|1