הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכמקמ 84.95 4647.22 1144633|1
תכתא09 5.08 277.86 1143783|1
תכתלדיב 5.04 275.9 1145036|1
תכתאפיננסים 4.93 269.62 1144161|1