הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכמקמ 85 5347.38 1144633|1
תכתאפיננסים 5.01 315 1144161|1
תכתא09 5 314.37 1143783|1
תכתלדיב 5 314.33 1145036|1