הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.04 55145.23 9590431|4
ממשל צמודה 0527 32.6 48540.3 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.36 45210.52 1135912|4