הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.61 55472.8 9590431|4
ממשל צמודה 1025 32.72 48260.32 1135912|4
ממשל צמודה 0527 29.68 43779.31 1140847|4