הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 45.87 5281.75 1116193|4
ממשל משתנה 1121 34.87 4014.88 1127646|4
ממשל משתנה 0526 19.26 2216.95 1141795|4