הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.37 105663.34 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 88954.01 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.48 73761.66 1128081|4