הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 103989.07 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 87489.42 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 72347.44 1128081|4