הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 23 25854.64 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.74 22186.27 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.86 17828.42 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.69 17638.65 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.69 14265.6 1139344|4
ממשל שקלית 0347 8.21 9226.17 1140193|4
ממשל שקלית 0928 4.8 5399.02 1150879|4