הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.55 24515.93 1125400|4
ממשל שקלית 1026 18.81 21398.89 1099456|4
ממשל שקלית 0825 15.44 17561.42 1135557|4
ממשל שקלית 0324 15.43 17554.69 1130848|4
ממשל שקלית 0327 12.13 13802.13 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.62 10946.42 1140193|4
ממשל שקלית 0928 7.02 7988.58 1150879|4