קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 819 45.89 84796 8190811|4
מקמ 419 29.74 54950.5 8190415|4
ממשל משתנה 0520 24.38 45046.45 1116193|4