הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.69 54759.48 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.09 53598.41 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.31 38759.76 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.15 30817.54 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.76 12901.37 1155068|4
ממשל שקלית 0121 0 0 1142223|4