הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 22.08 42027.02 1123272|4
ממשל שקלית 0323 21.74 41394.45 1126747|4
ממשל שקלית 0324 19.66 37436.39 1130848|4
ממשל שקלית 0421 15.95 30363.82 1138130|4
ממשל שקלית 1122 12.7 24184.94 1141225|4
ממשל שקלית 1123 7.86 14966.24 1155068|4