הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 529 67.93 52941.7 8190522|4
מקמ 419 25.64 19982 8190415|4
ממשל משתנה 0520 6.43 5008.5 1116193|4