הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 529 56.03 44082.36 8190522|4
ממשל משתנה 0520 30.51 24004.8 1116193|4
מקמ 1219 5.07 3991.6 8191215|4
מקמ 919 4.44 3494.75 8190910|4
מקמ 719 3.94 3097.83 8190712|4