קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.31 12998.93 1125400|4
ממשל שקלית 1026 9.07 11444.51 1099456|4
ממשל שקלית 0323 8.33 10512.37 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.16 10289.48 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.71 9728.16 1115773|4
ממשל שקלית 0324 7.47 9417 1130848|4
ממשל שקלית 0825 7.44 9386.95 1135557|4
ממשל שקלית 0519 6.67 8407.06 1131770|4
ממשל שקלית 0421 5.9 7440.85 1138130|4
ממשל שקלית 0327 5.85 7372.45 1139344|4
ממשל שקלית 1122 4.69 5916.15 1141225|4
ממשל שקלית 0121 4.68 5907.25 1142223|4
ממשל שקלית 0219 4.64 5849.39 1110907|4
ממשל שקלית 0347 4.26 5373.37 1140193|4
ממשל שקלית 0928 2.86 3611.24 1150879|4
ממשל שקלית 1123 1.96 2476.72 1155068|4