קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1019 56.56 13780.68 8191017|4
מקמ 1119 11.47 2795.24 8191116|4
ממשל קצרה 08/19 10.25 2497 1156371|4
מקמ 919 10.25 2497 8190910|4
מקמ 310 7.37 1795.5 8200313|4
ממשל משתנה 0520 4.1 1000.2 1116193|4