הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 529 58.87 13081.66 8190522|4
מקמ 419 33.73 7494 8190415|4
מקמ 819 4.38 972.53 8190811|4
מקמ 919 3.03 672.57 8190910|4