הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 529 54.02 13094.76 8190522|4
מקמ 419 39.18 9498.1 8190415|4
מקמ 819 4.02 974.58 8190811|4
מקמ 919 2.78 673.99 8190910|4