הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קסםממשלתי כללי 79.96 9776.58 1146646|1
קס03VIDXOTSUEממ 10.06 1230.09 1147115|1
קסםVIDSUJDממ 9.98 1220.37 1147107|1