הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קסם7-3$XOBIממ 79.69 1525.78 1147263|1
קסםYH$XOBI 20.31 388.89 1145978|1