קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1019 44.59 4988.5 8191017|4
ממשל משתנה 0520 24.14 2701.08 1116193|4
מקמ 419 22.34 2499 8190415|4
מקמ 529 8.93 999.3 8190522|4