קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1019 30.21 4993 8191017|4
מקמ 1219 22.95 3793.16 8191215|4
ממשל משתנה 0520 19.36 3200.64 1116193|4
מקמ 120 15.09 2494.75 8200123|4
ממשל שקלית 0120 6.34 1047.5 1115773|4
מקמ 529 6.05 999.8 8190522|4