קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 32.52 187718 8190910|4
מקמ 819 23.24 134102.33 8190811|4
ממשל משתנה 0520 20.27 116983.39 1116193|4
מקמ 719 15.58 89937 8190712|4
מקמ 529 6.66 38434.57 8190522|4
מקמ 1219 1.73 9979 8191215|4