הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 72.55 39924 8190910|4
ממשל משתנה 0520 25.45 14005.6 1116193|4
Z H0 2 1101.75