הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 69.24 39952 8190910|4
ממשל משתנה 0520 24.27 14002.8 1116193|4
מקמ 310 5.53 3192 8200313|4
(Z M9)FTSE 100 INDEX FUT 0.95 550.42