הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 45.87 15441.55 1116193|4
ממשל משתנה 1121 34.87 11737.76 1127646|4
ממשל משתנה 0526 19.26 6481.41 1141795|4