הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.69 39933.97 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.09 39087.24 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.31 28265.99 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.15 22474.04 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.76 9408.47 1155068|4