הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.81 26650.34 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.2 23463.48 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.8 19306.69 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.75 19245.09 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.37 15114.96 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.02 11016.46 1140193|4
ממשל שקלית 0928 6.06 7403.74 1150879|4