הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.55 26774.5 1125400|4
ממשל שקלית 1026 18.81 23370.29 1099456|4
ממשל שקלית 0825 15.44 19179.3 1135557|4
ממשל שקלית 0324 15.43 19171.95 1130848|4
ממשל שקלית 0327 12.13 15073.67 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.62 11954.88 1140193|4
ממשל שקלית 0928 7.02 8724.55 1150879|4