קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 419 26.3 120501.48 8190415|4
מקמ 1119 16.38 75064.02 8191116|4
מקמ 219 11.3 51787.98 8190217|4
ממשל משתנה 0520 9.61 44006.02 1116193|4
מקמ 619 8.91 40832.09 8190613|4
מקמ 1019 6.11 27984.99 8191017|4
מקמ 319 5.14 23548.75 8190316|4
מקמ 919 4.57 20960.1 8190910|4
מקמ 529 4.51 20640.54 8190522|4
מקמ 1219 3.75 17178.31 8191215|4
מקמ 719 1.55 7121.44 8190712|4
ממשל שקלית 0219 1.39 6358.8 1110907|4
מז טפ הנפק 37 0.33 1527.22 2310134|4
פועלים הנ אגח 29 0.14 633.29 1940485|4