הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.37 55387.4 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 46628.57 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.48 38664.93 1128081|4