הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 53271.73 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 44819.26 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 37062.3 1128081|4