הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 38.08 25323.77 9590431|4
ממשל צמודה 0527 31.19 20744.67 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.73 20440.06 1135912|4