הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.41 24361.17 9590431|4
ממשל צמודה 0527 31.51 20515.28 1140847|4
ממשל צמודה 1025 31.08 20239.25 1135912|4