קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.5 3525.3 1125400|4
ממשל שקלית 1026 9.01 3025.12 1099456|4
ממשל שקלית 0122 8.64 2898.96 1123272|4
ממשל שקלית 0323 8.36 2806.95 1126747|4
ממשל שקלית 0120 8.22 2758.03 1115773|4
ממשל שקלית 0519 7.78 2612.59 1131770|4
ממשל שקלית 0324 7.24 2430.92 1130848|4
ממשל שקלית 0825 7.17 2405.04 1135557|4
ממשל שקלית 0421 5.97 2004.78 1138130|4
ממשל שקלית 0327 5.8 1945.13 1139344|4
ממשל שקלית 0219 5.3 1777.75 1110907|4
ממשל שקלית 1122 4.71 1582.25 1141225|4
ממשל שקלית 0121 4.07 1365.84 1142223|4
ממשל שקלית 0347 3.75 1257.99 1140193|4
ממשל שקלית 0928 2.19 736.16 1150879|4
ממשל שקלית 1123 1.27 427.11 1155068|4