קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.76 3421.57 1125400|4
ממשל שקלית 1026 9.39 2986.54 1099456|4
ממשל שקלית 0323 8.58 2728.15 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.4 2672.22 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.94 2525.1 1115773|4
ממשל שקלית 0324 7.71 2450.03 1130848|4
ממשל שקלית 0825 7.71 2450.97 1135557|4
ממשל שקלית 0519 6.48 2060.68 1131770|4
ממשל שקלית 0421 6.08 1932.77 1138130|4
ממשל שקלית 0327 6.06 1926.3 1139344|4
ממשל שקלית 0121 5.27 1674.32 1142223|4
ממשל שקלית 1122 4.84 1537.8 1141225|4
ממשל שקלית 0347 4.8 1527.74 1140193|4
ממשל שקלית 0928 3.51 1114.93 1150879|4
ממשל שקלית 1123 2.48 786.98 1155068|4