הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1119 68.64 20344.6 8191116|4
מקמ 529 10.47 3103.76 8190522|4
iShares EURO STOXX Select 7.88 2336.82
מקמ 919 5.9 1747.38 8190910|4
מקמ 210 3.8 1126.84 8200214|4
מקמ 819 3.3 978.92 8190811|4