הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1119 49.45 20427.98 8191116|4
מקמ 219 29.58 12218.89 8190217|4
מקמ 529 13.6 5618.81 8190522|4
מקמ 919 4.22 1745.1 8190910|4
מקמ 1218 3.03 1249.88 8181216|4
iShares EURO STOXX Select 0.11 46.83