קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 619 41.73 9044.59 8190613|4
מקמ 419 17.16 3720.21 8190415|4
מקמ 1219 15.87 3439.65 8191215|4
ממשל משתנה 0520 15.23 3301.32 1116193|4
מקמ 1019 10.01 2170.3 8191017|4