קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות (20%) חודשי מנוטרלת מט"ח 117.41 117.41 -0.12 5118971
MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי 131.22 131.22 -0.05 5115274
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 112.56 112.56 -0.09 5119615
הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 11607.28 11607.28 -0.07 5128210
הראל Htf י(2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי 131.89 131.89 -0.11 5115738
פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח (80%) מניות חו"ל BuyBackי (20%) חודשי מנוטרלת מט"ח 10977 10998.98 0.03 1148626
פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (80%) מניות ישראל (20%) חודשי 591.9 593.08 -0.09 1148451
פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (80%) ת"א 125 (20%) חודשי 13718.85 13746.31 -0.05 1148519
קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי 12693.56 12718.97 -0.03 1146695
קסם 2A) ETF) משולבת אגח ממש' (35%) קונצרני (50%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 10407.28 10469.91 -0.02 1147370
קסם 2A) ETF) משולבת אגח ממש' (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 11550.73 11573.86 -0.08 1147057
קסם 2B) KTF) משולבת אגח כללי ישראל (85%) ומניות (15%) חודשי 109.94 109.94 0.05 5122643
תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי 117.3 117.3 -0.06 5114483
תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי 131.7 131.7 0.08 5117346
תכלית TTF י(2B) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) חודשי 124.86 124.86 -0.14 5118724
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי 12894.58 12920.4 -0.1 1145028
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (88%) תא 125 (12%) חודשי 12983.23 13009.23 -0.03 1145200
תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי 14783.71 14813.31 -0.11 1144096
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פסגתלבונד 20 50 3782.63 1147958|1
פסגשחר 0-2 30 2269.42 1147784|1
פסגתא 35 10.01 757.29 1148790|1
פסגתל דיב 9.99 755.62 1148766|1